התנתק
מדעי הקריירה והמשפחה

מדעי הקריירה והמשפחה

זו ממש, אבל ממש לא עוד הרצאה “רכה” ונעימה על האיזון בין בית ועבודה. נעמי מציגה לכם את חזונה האישי ו 5 חוקי מנהיגות שיביאו כל אחד מהשומעים לדיוק ולקידום
אישי, למצוינות, להתפתחות מקצועית.

עולם התוכן: OPEN YOUR MIND