התנתק
אנליטיקס מעשי

אנליטיקס מעשי

הכרת מבנה והיררכיית מערכת
הכרת מונחים בסיסיים
הכרת דו”חות מובנים

עולם התוכן: DEEP DIVE