התנתק
אייל ורשיצקי, יועץ דיגיטל ללפמ ומשרד התיירות

אייל ורשיצקי, יועץ דיגיטל ללפמ ומשרד התיירות

המרצה