התנתק
אלה קראוס Digital Media Expert, UM Digital

אלה קראוס Digital Media Expert, UM Digital

המרצה