התנתק
קלמו טיבו, מנהל המרקטינג של סימילרווב למשקיעים

קלמו טיבו, מנהל המרקטינג של סימילרווב למשקיעים

המרצה