התנתק
ניצן עברון

ניצן עברון

המרצה

ראש תחום סוכנויות בפייסבוק ישראל